Ms. Echo Wu

Ms. Echo Wu

Job Title:
Director
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Fax:
**
Address:
RM 1516,Tower A, The South International Plaza, Yitian Rd, Futian
Zip:
518048
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Shenzhen

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Shenzhen Billie Culture Technology Co., Ltd.
Operational Address: 098-108, Building C3, Phase 2, Shouzao Wenhua Street, Bantian Subdistrict, Shenzhen, Guangdong, China
Website: http://www.szbillie.com
http://www.sy-printing.cn
Trang web trên alibaba.com: printing-service.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
83 Giao dịch 120,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm